ตัวจับชิ้นงาน แนวตั้ง, ตัวจับชิ้นงาน แนวนอน,ตัวจับชิ้นงาน แบบดึงดัน,ตัวจับชิ้นงาน แบบเกี่ยว,ตัวจับชิ้นงาน รุ่นงานหนัก