แมคคานิคอลวาล์ว,วาล์วเท้าเหยียบ,วาล์วมือโยก,วาล์วปุ่มกด