วาล์วปรับลม,แอร์คอนโทรลวาล์ว,โฟลคอนโทรลวาล์ว,สปีดคอนโทรลวาล์ว,ตัวสร้างสูญญากาศ