น๊อตชุบขาว,สกรูชุบขาว,สตัดชุบขาว,แหวนอีแปะชุบขาว,ปิ้นชุบขาว,อายโบลท์ชุบขาว,อายนัทชุบขาว