น็อตเหล็กดำ,สกรูเหล็กดำ,ปิ้นเหล็กดำ,แหวนล็อคเหล็กดำ,แหวนอีแปะเหล็กดำ