โซลินอยด์วาล์ว, YPC, Parker, SLGPC, UNI-D, AERO-NCD, CKD, KLQD, อะไหล่โซลินอยด์วาล์ว