ฟิตติ้งเหล็กดำ, ฟิตติ้งประปา, ฟิตติ้งสตีม, ฟิตติ้งไฮโดรลิค